In het woonzorgcentrum zijn er 3 erkende kamers voor kortverblijf welke tijdelijk opvang en verzorging biedt aan ouderen. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Een centrum voor kortverbijf is een oplossing als u tijdelijk meer verzorging nodig heeft of om een adempauze te bieden voor de mantelzorgers.

 

 

 

 

Kamer
Leefruimte
Prijzen
Inschrijven