WZC Sint-Lucia

WZC Sint Lucia

Dagverzorgingscentrum

Woonzorgcentrum

Sint-Lucia

Contacteer ons  Onze vacatures

Update Corona 29/06/2020

Update Corona 29/06/2020

29 juni 2020

Coronavirus update 29/06/20 Bezoekregeling vanaf 1 juli 2020 De afgelopen 2 weken ontvingen onze bewoners voor het eerst sinds maart terug bezoek op de kamer of in de tuin. We bedanken jullie voor het opvolgen van de richtlijnen. Enkele kleine opmerkingen: als je op de afdeling komt, blijf aub niet in de leefgroep of de gang met andere bewoners of medewerkers praten. Als je vragen hebt voor één van onze medewerkers, druk je best op de oproepbel op de kamer, dan zal een medewerker langskomen en je verder helpen. Het is niet de bedoeling dat je naar de verpleegpost komt. We moeten het aantal bewoners- en bezoekersstromen zoveel mogelijk beperken.  Donderdag 25 juni ontvingen we nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid met verdere versoepelingen die de basis vormen van de volgende fase van de bezoekregeling in Sint-Lucia.  De piek van deze corona-epidemie is op 24 juni 2020 voorbij en daarom is een terugkeer naar een normalisatie van de werking en het wonen en leven in de voorziening aangewezen. De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad moeten hierbij steeds gevolgd worden. Voor onze bewoners die tot een risicogroep behoren, acht de Nationale Veiligheidsraad het noodzakelijk om extra voorzorgsmaatregelen te (blijven) nemen.

Algemene basisprincipes voor bezoek in ons huis • Onze bewoners behoren tot een kwetsbare risicogroep. We moeten dus voorzichtiger zijn dan in de thuisomgeving. • Bewaar altijd en overal 1,5m afstand van alle personen in ons huis. • Correcte handhygiëne: ontsmet je handen voor en na het bezoek, bij het betreden en verlaten van de bewonerskamer. • Kortste weg: neem de kortste weg, blijf nergens staan om een praatje te maken omdat op de meeste plaatsen de afstand niet gegarandeerd kan worden. • Correct dragen van een mondneusmasker. De overheid laat nu ook een stoffen mondneusmasker toe, hoewel wij nog steeds een chirurgisch mondneusmasker aanraden. Je draagt het masker in alle gemeenschappelijke ruimten van ons huis, vb. gang, leefruimte, inkom…. Op de kamer is het toegelaten om het masker af te doen maar gezien de kwetsbaarheid van onze bewoners, raden wij aan om het toch op te laten. Als een medewerker op de kamer komt, zet je het masker terug op.
Alternatieve contactvormen Een afspraak in de ontmoetingsbox zal niet meer mogelijk zijn. We begrijpen dat voor sommige bezoekers de nood blijft bestaan om een alternatieve contactvorm te organiseren omwille van persoonlijke redenen. Je kan hiervoor een mail sturen naar het diensthoofd om dit te bespreken, we zoeken samen naar een aanvaardbaar alternatief.  Algemene principes
Principe Info
Bezoek Bezoekuren: Van maandag tot vrijdag tussen 13u en 16u in kamer of in tuin. De deuren zijn geopend tijdens de bezoekuren • Niet tijdens weekend- & feestdagen • Als je geen bezoek kan plannen tijdens deze bezoekuren, gelieve dan contact op te nemen met het diensthoofd. Bewoner mag max 1u/ dag bezoek ontvangen  • Per bewoner mogen max. 3 bezoekers gelijktijdig op bezoek komen. • Per bewoner mogen in totaal 10 verschillende personen per week op bezoek komen. Deze vormen de sociale bubbel van de bewoner. Je maakt zelf afspraken wie per week in deze bubbel zit. • Huisdieren zijn toegelaten
Registratie • Temperatuur nemen is niet meer nodig. • Je dient zelf bij elke bezoek volgende gegevens te registreren (breng zelf een balpen mee) o Per afdeling ligt een kaft in de inkom DVC of in de centrale inkomhal. o Per bewoner is er één registratiedocument. Kijk goed naar de naam van de bewoner op het document. o Noteer: naam bezoeker, adres, telefoonnummer (indien gekend in Sint-Lucia, enkel naam invullen), datum bezoek, uur aankomst, uur vertrek (na het bezoek) • Verwittig ook andere familieleden en/of vrienden die de eerste keer op bezoek komen bij de bewoner dat ze dienen te registreren.
Inkom DVC voor afdeling 1A en 2A Bezoek 1A: De Paai 1 K111-119 – Boones Blijk 1 K121-129 Bezoek 2A: De Paai 2 K211-219 – Boones Blijk 2 K221-229 Registratie in de inkomhal DVC Ontsmet je handen, neem hier de lift en ga naar het verdiep.Stap uit de lift Kijk of bewoner in de leefruimte zitNeem hem/haar mee Ga onmiddellijk naar de kamer/ tuin
Inkom onthaal voor afdeling 1B en 2B Bezoek 1B: Bels Lijntje 1 K131-139 - De Wieltjens 1 K141-149 – ’t Stokt 1 K151-159 – Brug 1 K161-169 Bezoek 2B: Bels Lijntje 2 K231-239 - De Wieltjens 2 K241-249 – ’t Stokt 2 K251-259 – Brug 2 K261-269 • Registratie in de centrale inkomhalOntsmet je handen, neem hier de lift en ga naar het verdiep.Stap uit de lift Kijk of bewoner in de leefruimte zitNeem hem/haar mee Ga onmiddellijk naar de kamer/ tuin
Coronavrij • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bewoner en de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op Covid-19.  • Bij een eerste bezoek dien je een verklaring op eer in te vullen. Er liggen blanco documenten op de registratietafel, gelieve deze in te vullen en achter het registratiedocument in de kaft te bewaren. • Als je binnen de 2 dagen na je bezoek symptomen krijgt, verwittig dan onmiddellijk het woonzorgcentrum.
Voorzorgsmaatregelen Social distancing (= afstand houden, 1,5m) is noodzakelijk t.a.v. andere bewoners, medewerkers en andere bezoekers. Elke bezoeker draagt een mondneusmasker, je brengt dit zelf mee. De overheid laat nu ook een stoffen mondneusmasker toe, hoewel wij nog steeds een chirurgisch mondneusmasker aanraden. Je draagt het masker in alle gemeenschappelijke ruimten van ons huis, vb. gang, leefruimte, inkom, …. Op de kamer is het toegelaten om het masker af te doen maar gezien de kwetsbaarheid van onze bewoners, raden wij aan om het toch op te laten. Als een medewerker op de kamer komt, zet je het masker terug op. • Correcte handhygiëne is verplicht. Er is handalcoholgel ter beschikking in de bewonerskamers en op toegangspunten. Bezoekers en bewoners ontsmetten de handen voor en na het bezoek, bij het betreden of verlaten van de bezoekruimten en/of de bewonerskamer. Ook na direct fysiek contact (knuffelen, omhelzen,…) is het verplicht om correcte handhygiëne toe te passen.
Verlaten van de voorziening door bewoner De bewoner mag de voorziening verlaten, bijvoorbeeld voor een zakelijke afspraak, een wandeling, … mits bepaalde voorwaarden. Deze worden steeds voordien besproken met het diensthoofd. Elke bewoner heeft een stoffen mondneusmasker ontvangen van de overheid (via onze apotheek). Gelieve dit uit te wassen en nadien terug in het postbakje op de kamer van de bewoner te leggen zodat dit gebruikt kan worden voor externe afspraken.
Was Als je op bezoek komt, vragen wij om zelf de was te wisselen op de kamer. • Je kan de was meenemen en brengen zoals voor de Coronaperiode, er zijn geen richtlijnen meer van de overheid over het verpakken van de was. • Als de was in de spoelruimte staat, vraag aan een medewerker aan het begin van je bezoek om de was klaar te maken om mee te nemen.  • Pas correcte handhygiëne toe voor het manipuleren van wasgoed, gewassen in de voorziening of door een externe wasserij.
Post De post zal voortaan op de kamer in het postbakje liggen.
Eten en drinken Je mag iets meebrengen om samen te nuttigen, wij bieden zelf niets aan (geen bestek of servies, geen drank). Andere voeding, bv. fruit, yoghurt, … kan ook terug meegebracht worden.
Kamer • De bezoeker desinfecteert de kamer na het bezoek. • Alle contactpunten die je hebt aangeraakt tijdens het bezoek dienen gedesinfecteerd te worden met aandacht voor: o Klinken (deuren en kasten) o Stoel incl. armsteunen o Tafel o Toilet (op de kamer) o ……. • Je vindt een flesje ontsmettingsmiddel (Umonium38 Master) en wegwerppoetsdoekjes in de kast naast het postbakje. De gebruikte doekjes gooi je in de vuilbak op de kamer.
Toilet Je kan gebruik maken van het toilet op de kamer. Ontsmet na gebruik en gooi de doekjes in de vuilbak op de kamer (niet in het toilet). Gelieve GEEN bezoekerstoiletten te gebruiken.
Cafetaria Omwille van organisatorische redenen gaat onze cafetaria momenteel nog niet terug open. Er is onvoldoende materiaal en personeel aanwezig om de veiligheid te kunnen garanderen.
Door de dalende trend van de Coronacijfers hebben we de mogelijkheid om opnieuw een versoepeling door te voeren in de bezoekregeling. Nochtans is het risico op ernstige ziekte groter bij ouderen en personen met chronische ziekten. Luchtweginfecties kunnen zich in voorzieningen snel verspreiden door intensief contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners, zorgverleners, bezoekers en vrijwilligers. Daarom blijft het enorm belangrijk dat iedereen steeds de voorzorgsmaatregelen met onze bewoners correct toepast.  We kijken eveneens naar de toekomst. In een volgende fase hopen we de bezoekuren uit te breiden en de cafetaria te heropenen. Bij wijziging van de situatie in ons huis bv. besmetting of uitbraak, logistieke problemen, personeelstekort… kunnen we steeds beslissen om tijdelijk een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden en dit voor de gehele voorziening, een afdeling of een bewoner.

<< Naar archief