WZC Sint-Lucia

WZC Sint Lucia

Dagverzorgingscentrum

Woonzorgcentrum

Sint-Lucia

Contacteer ons  Onze vacatures

Over Sint-Lucia : Geschiedenis

Het veranderend maatschappelijk klimaat van midden de jaren 50 maakte het minder evident dat vrouwen thuis bleven om zorgtaken op zich te nemen. De Gasthuiszusters van Turnhout voelden zich dan ook aangesproken om een rusthuis op te richten om zo enerzijds een maatschappelijke behoefte in te vullen maar anderzijds één van hun spirituele opdrachten waar te maken: dienstbare woonzorg, zorg en welzijn. Daarenboven benadrukten zij hierdoor één van hun belangrijke kwaliteiten: gastvrijheid.

Onder de bezielende leiding van de toenmalige overste, Zuster Juliana Jacobs, werd op zoek gegaan naar een geschikte locatie om dit initiatief te verwezenlijken. In februari 1954 werd het huis Versteylen, bijgenaamd het lemen huisje in de Herentalsstraat, aangekocht voor de oprichting van de verpleegstersschool. Eind 1954 kochten de zusters de aanpalende brouwerij Raeymaekers waarin het bejaardentehuis zou worden ondergebracht.

Architect Muyldermans werd aan het werk gezet. In zijn ontwerp anticipeerde hij op de toen nog niet gekende rusthuisnormen. Daardoor werd St.-Lucia een van de eerste rusthuizen die door de overheid erkend zou worden.

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis
WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis

In juli 1955 worden in het oude gebouw langs de straatzijde de eerste twaalf bejaarden opgenomen. De zusters dopen het rusthuis “Sint-Lucia” omdat er een beeld van de Heilige Lucia in een nis stond in de voorgevel van de brouwerij. Dit beeld wordt vandaag bewaard in de Sint-Pieterskerk.

In 1956 werd gestart met het optrekken van het hoofdgebouw met drie verdiepingen in de tuin van de brouwerij. Een jaar later werd achter het nieuwe hoofdgebouw een polyvalente ruimte bijgebouwd met bovenop een mooie kapel. Samen met de klokken zijn ze plechtig ingewijd op 19 mei 1957.

In 1959 verhuisden de residenten naar de nieuwbouw, die plaats biedt aan 80 bewoners. Het woonhuis aan de straatkant werd afgebroken en een statige voorgevel rees uit de grond op. In 1967 bleek dat de keuken te klein werd. Er was maar een oplossing: bijbouwen door de inrijpoort mee op te nemen in het gebouw. Het keukenprobleem was hiermee opgelost, maar om terug een ruime inrijpoort te kunnen creëren, diende de expansie van de Zusters verder te gaan. In 1972 werden daarom nog enkele huizen in de Herentalsstraat aangekocht zodat opnieuw een ruime inrijpoort kon gemaakt worden.

De vraag naar ouderenzorg bleef echter toenemen. Sint-Lucia bleef, ondanks de uitbreidingen, te klein. Daarom werd besloten om ook bovenop de kapel nog 12 extra kamers te bouwen. Sinds toen telt het rusthuis 86 kamers en biedt plaats aan 104 bewoners, de huidige capaciteit.

In de loop der jaren gebeurden nog enkele kleinere aanpassingen aan het gebouw. Er kwam meer comfort voor de bewoners door warm en koud water te voorzien op elke kamer, er werden badkamers ingericht en het gebouw werd brandveiliger gemaakt.

De laatste grote aanpassing dateert van 1986: in elke kamer werden de ramen vervangen. Een operatie die van het toenmalige bestuur heel wat organisatietalent vergde, aangezien de bewoners in het gebouw bleven tijdens deze werken.

Een volgende stap in de evolutie van Sint-Lucia was de erkenning in 1998 als rust- en verzorgingstehuis (RVT). Bij het oprichten van het bejaardentehuis lag het accent eerder op de woon- en leeffunctie dan op het verzorgen. Dit had o.a. tot gevolg dat er mensen in het rusthuis terecht kwamen die helemaal niet zorgbehoevend waren en/of die zelfs amper 50 jaar waren.

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis
WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis

Geleidelijk stelde het rusthuis zijn deuren meer en meer open voor zorgbehoevende ouderen. Dit was niet enkel het gevolg van een gewijzigde maatschappelijke situatie, maar ook van een evoluerend opnamebeleid. De erkenning in 1998 van 38 RVT-bedden, was dan ook evident. In de daaropvolgende jaren werd de erkenning als rust- en verzorgingstehuis uitgebreid tot 64 bedden.

Om de woonomgeving aan te passen aan de hedendaagse noden, werd in 2013 gestart met een nieuwbouw op de Heizijde (Clarissendreef). In maart 2015 zijn alle bewoners verhuisd naar de nieuwe site. Daar wil het huis ook nieuwe zorgvormen aanbieden: een dagverzorgingscentrum en een centrum voor kortverblijf werden er in gebruik genomen.

In 2016 werd begonnen met de bouw van 13 assistentiewoningen in Huize Sint-Elisabeth in de Herentalsstraat. Deze werden recent in gebruik genomen. Alles over de assistentiewoningen vindt u op de website van Huize Sint-Elisabeth.

Woonzorgcentrum Sint-Lucia biedt vandaag plaats aan 108 bewoners in 4 afdelingen op 2 verdiepingen. Onze nieuwe gebouwen zijn modern en volledig uitgerust. Maar de idealen en de kwaliteit van zorg zijn nog steeds onze grootste waarde.

Sint-Lucia: een eerste indruk

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis

Activiteitenkalender