WZC Sint-Lucia

WZC Sint Lucia

Dagverzorgingscentrum

Woonzorgcentrum

Sint-Lucia

Contacteer ons  Onze vacatures

Over Sint-Lucia : Groep Gasthuiszusters

De vzw Sint-Lucia maakt deel uit van de Groep Gasthuiszusters van Turnhout. Om dit samenwerkingsplatform te duiden, citeren we enkele passages uit de opdrachtverklaring van de Groep Gasthuiszusters van Turnhout.

“De Groep Gasthuiszusters van Turnhout is een samenwerkingsplatform dat het beleid ondersteunt van de voorzieningen die gegroeid zijn uit een initiatief van de Gasthuiszusters van Turnhout: het Kinderdagverblijf Kind Jezus, het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (HIVSET), het Vormingscentrum HIVSET, de Woonzorgcentra Home Onze Lieve Vrouw van de Kempen, Sint-Lucia en Huize Sint-Elisabeth. De Groep staat in voor de verankering van het gedachtegoed en de spiritualiteit van de congregatie in de verdere ontwikkeling van deze voorzieningen en voor de implementatie van deze geest in heel onze werking en in al onze initiatieven."

"Binnen de synergie van ons samenwerkingsplatform neemt elke instelling het engagement op de eigen doelstellingen te realiseren, zoals die in de respectievelijke opdrachtverklaringen uitgedrukt zijn. Dit eigen engagement wordt gedragen door de gemeenschappelijke wil om integrale en kwaliteitsvolle zorg mogelijk te maken en te realiseren voor allen die op ons een beroep doen of aan ons toevertrouwd worden. In die opdracht beschouwen we elkaar als bevoorrechte partners. In een functionele collegialiteit willen we elkaar wederzijds ondersteunen om ook in moeilijke situaties onze opdracht te kunnen realiseren. Hierbij heeft ons samenwerkingsplatform de specifieke opdracht de verbindende rol op te nemen, die steeds door de congregatie van de Gasthuiszusters waargemaakt werd.”

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GastHUIS

Sint-Lucia: een eerste indruk

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis

Activiteitenkalender

Werken & Leren

Woonzorgcentrum Sint-Lucia werkt met een team van toegewijde en deskundige medewerkers. Daarnaast bieden we de kans aan stagestudenten en zijn we verheugd met vrijwilligers die een handje komen toesteken.

Indien wij vacatures hebben voor een positie als vaste medewerker, vindt u die op onze vacaturepagina. Studenten en vrijwilligers kunnen zich ook hier aanmelden.

Vacatures  Vrijwilligers

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis