WZC Sint-Lucia

WZC Sint Lucia

Dagverzorgingscentrum

Woonzorgcentrum

Sint-Lucia

Contacteer ons  Onze vacatures

Over Sint-Lucia : Opdrachtverklaring

De vzw Sint-Lucia, ontstaan uit een initiatief van de Gasthuiszusters van Turnhout, wil verblijf, ondersteuning en verzorging bieden aan zorgbehoevende bejaarden. De vzw wil zorg en welzijn aanbieden vanuit een christelijke inspiratie, maar met openheid en respect voor mensen van eender welke levensbeschouwing:

  • Met een permanente aanwezigheid van deskundige en gemotiveerde medewerkers die garant staan voor een integrale en interdisciplinaire benadering van de zorg voor bewoners.
  • Vanuit een visie op zorg en welzijn waarbij eerbied, privacy, zelfredzaamheid, inspraak, betekenisgeving , individualiteit en interpersoonlijke relaties belangrijk zijn.
  • Vanuit de garantie dat elke bewoner in de voorziening kan blijven tot het einde van het leven en hierbij op deskundige wijze wordt begeleid.
  • In nauwe samenwerking met ouderenvoorzieningen, thuiszorgdiensten en onderwijsinstellingen.

Klik hier voor een uitgebreidere versie van de opdrachtverklaring.

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis

Sint-Lucia: een eerste indruk

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis

Activiteitenkalender

Werken & Leren

Woonzorgcentrum Sint-Lucia werkt met een team van toegewijde en deskundige medewerkers. Daarnaast bieden we de kans aan stagestudenten en zijn we verheugd met vrijwilligers die een handje komen toesteken.

Indien wij vacatures hebben voor een positie als vaste medewerker, vindt u die op onze vacaturepagina. Studenten en vrijwilligers kunnen zich ook hier aanmelden.

Vacatures  Vrijwilligers

WZC Sint-Lucia - Woonzorgcentrum-Kortverblijf-Dagverzorgingscentrum-GASThuis